Introduktion

Energibalansering är en naturlig och mycket behaglig väg till återhämtning och tillfrisknande i djup avslappning. Energibalansering och Energihealing är en naturlig medicinterapi som har använts från tidernas begynnelse i alla kulturer. All forntida
medicin har ett gemensamt: en helhetssyn/holistisk syn på människan.

I den holistiska livssynen finns 2 grundstenar:

  1. Förbindelsen mellan kropp och själ vilket betyder att vi kan åstad komma biologiska förändringar genom vårt medvetande och tankar.
  2. Det elektromagnetiska fältet. Vår kropp är inte bara fysisk utan också elektromagnetisk vilket innebär att den kan ha kontakt med andra magnetfält i naturen och i universum.

Genom den återupptäckt och erkännande som glädjande nog nu sker i samhället vad gäller komplementär- & alternativmedicin är det mycket lättare att både förebygga och bibehålla hälsan och välbefinnandet.

Är vi extremt trötta, har värk eller är sjuka har en obalans uppstått i vårt energisystem. Orsakerna kan vara många. För att läka den fysiska kroppen måste den bakomliggande obalansen i energisystemet tillrättaläggas. Kroppen har en enastående självläkande förmåga om vi bara stöder den på rätt sätt. På vilket sätt kan du stödja detta och är du villig att göra det?

I alla våra miljontals celler finns minnen lagrade som i högsta grad påverkar vår hälsa och välmående. Om dessa cellminnen, som är känslor och upplevelser i det förflutna, inte bearbetas på ett eller annat sätt försvagas energiflödet och så småningom uppstår sjukdom, värk eller annat obehag. Energi är rörelse och alla de mekanismer och processer som ständigt pågår i vår kropp kan inte arbeta i sin fulla potential om inte tillräckligt med energi flödar i en jämn ström. Vår naturliga biologiska överlevnadsmekanism är ofta överhettad då vi är stressade och inte ger oss själva tid för återhämtning. Hela vårt system har helt enkelt fått arbeta på övertid alltför länge och mekanismen som styr övergången från vila till aktivitet – samarbetet mellan våra två parallella nervsystem – är satt ur funktion. Kroppen vet helt enkelt inte längre hur den skall slappna av.

När du blir medveten om sambanden mellan dessa olika tillstånd kan du medvetet börja förändra/omvandla dem och hela ditt liv förändras till det bättre. Du återerövrar din egen kraft och styrka, når din fulla potential och följden blir automatiskt en förhöjd livskvalitet.

Lyssna till Din kropp – den talar till Dig!
Kroppen vet mer än huvudet!
Ge aldrig upp!
Tappa aldrig tron på Dig själv och Din egen förmåga!