Företagsbehandlingar

Personalvård – Friskvård
Förebyggande och bibehållen hälsa

En välmående och harmonisk personal är företagets styrka och
framgång som återspeglar dess anda och policy.

I dagens samhälle ställs stora krav på individen. Arbetslivet och dess villkor har förändrats oerhört snabbt. Fler och fler människor har svårt att hinna med i den accelererande arbetstakten och sjukskrivningarna ökar.

Från och med första januari 2004 är friskvård och massage avdragsgillt för företagen. För den anställde innebär det inte heller någon förmånsbeskattning.

Taktil avslappningsmassage/energibalansering är en enkel och effektiv metod som med fördel kan utövas på kontoret under arbetstid. Avslappning och återhämtning på 20-30 min är tillräckligt för att sänka stressnivån, fylla på energin och bli mer fokuserad och harmonisk. Du sitter tillbakalutad i en vilstol, behåller kläderna på, och under den djupa avslappningen balanseras kroppens organ och dess funktioner vilket medför att inre spänningar, muskelvärk och stressymptom upplöses. Ett välbefinnande och en inre ro infinner sig som gör att du lättare kan fokusera på ditt arbete och du känner dig mer motiverad.

De mest vanliga stressymptomen är:

– huvudvärk
– sömnsvårigheter
– koncentrationssvårigheter
– irritation, rastlöshet
– ihållande trötthet
– orolig mage
– muskelvärk, muskelspänningar
– matsmältningsbesvär
– hjärtklappning
– ökad kolesterolnivå
– andningsbesvär
– depression

Dessa symtom är orsakade av en naturlig överlevnadsmekanism som hjälper kroppen att klara av fysisk fara och stressfulla situationer. Biologiskt sett är det fullt normalt med dessa reaktioner. Det är när denna stressrespons / överlevnadsmekanism triggas under en alltför lång tid som vår hälsa hotas allvarligt. Vårt system blir helt enkelt överhettat.
Att kontinuerligt tillhandahålla avslappning och återhämtning under arbetstid är personalvård på högsta nivå!

Välkommen att ringa tel. 070-406 86 82 för provbehandling!

Birgitta Berg
Dipl. Friskvårds- & Energiterapeut